Угода

КОРИСТУВАЧА

Користувацька угода

Адміністрація Сайту цим https://cubixworld.net/ (далі - Адміністрація), пропонує будь-якій дієздатній фізичній особі (далі - Користувач), використовувати послуги, що надаються на сайті https://cubixworld.net/ (далі - Проєкт) на умовах цієї угоди користувача.

Цей Договір є публічною офертою, тобто містить усі істотні умови угоди, що укладається між Адміністрацією та Користувачем..

Акцепт оферти здійснюється діями Користувача, що свідчать про акцепт (конклюдентні дії), зокрема, але не обмежуючись, за допомогою реєстрації в Проєкті (створення Акаунта), використання сайту Проєкту та пов'язаних з ним сторінок у мережі «Інтернет», скачування програмного забезпечення, розміщеного на сайті Проекту, будь-яким іншим способом, що свідчить про бажання Користувача скористатися послугами Адміністрації.

Договір в електронній формі за юридичною силою прирівнюється до договору, складеного в письмовій формі та підписаного Сторонами, у тому числі засвідченого власноручними підписами Сторін.

Терміни та визначення

 • Проект - це ідентифіковане місце в мережі Інтернет (віртуальному просторі), в якому розташовується інформація, оформлена і структурована певним чином. Для цілей цієї Оферти Проектом визнається сайт, розташований у мережі «Інтернет» за адресою: https://cubixworld.net/.
 • Користувач – фізична дієздатна особа, яка акцептувала цю Угоду. Користувачем може бути тільки особа, яка старше 18 років або має повну дієздатність. У разі виявлення Адміністрацією факту того, що Користувачеві менше 18 років або він не має повну дієздатність, Адміністрація має право застосовувати заходи відповідальності, встановлені правилами Проєкту.
 • Модератор - це користувач з особливими повноваженнями, який відповідає за дотримання учасниками встановлених правил і норм поведінки.
 • Аккаунт – обліковий запис Користувача, необхідний для використання Проекту. Для створення Акаунта Користувач здійснює реєстрацію в Проекті шляхом заповнення відповідної форми на сайті. Кожному акаунту присвоюється динамічний ідентифікаційний номер (ID).
 • Послуги - що надаються Адміністрацією в рамках Проекту.
 • Угода – ця користувацька угода, що містить перелік норм і правил, на підставі яких функціонує Проєкт, а також відбуваються всі процеси взаємовідносин між Адміністрацією та Користувачем.
 • Правила проекту – сукупність правил, що регулюють роботу Проекту. Перелік таких
 • Сторона – будь-яка зі сторін Угоди, а Сторони при згадці обох Сторін.

У цій Угоді можуть бути використані терміни, невизначені в цьому розділі «Терміни та визначення». У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті цієї Угоди слід керуватися тлумаченням терміну, визначеного в правилах Проєкту, а також на форумі Проєкту..

У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в правилах Проєкту та на форумі Проєкту використовується тлумачення, визначене в ігровому співтоваристві в мережі «Інтернет» в аналогічних проєктах.

Предмет Угоди

 1. У межах цієї Угоди Адміністрація здійснює надання Користувачеві безоплатних послуг з використання Проєкту. До складу таких послуг входить таке:
  1. Надання можливості використовувати сайт https://cubixworld.net/, включно з його переглядом, реєстрацією Акаунта та використанням Акаунта в інших сервісах у мережі «Інтернет», пов'язаних із Проектом;
  2. Надання можливості використовувати форум Проекту (https://cubixworld.net/forum);
  3. Завантаження програмного забезпечення, розміщеного на сайті https://cubixworld.net/ і використовуваного в Проекті. Для використання такого програмного забезпечення Адміністрація надає Користувачеві просту (невиключну) ліцензію, що діє протягом усього строку цієї Угоди..
  4. Інші послуги, представлені на сайті https://cubixworld.net/ у момент запиту послуг Користувачем, якщо інша інформація не міститься на цьому сайті.
 2. Послуги надаються Адміністрацією віддалено онлайн в режимі мережі «Інтернет», у зв'язку з чим Користувач отримує результат надання послуг у момент їх надання, що фіксується програмним забезпеченням, яке використовується Адміністрацією (логування).
 3. У рамках Проекту Користувач, маючи Акаунт, отримує можливість його використання у наступному переліку електронних ресурсів програмного забезпечення:
  1. Сайт Проекта - https://cubixworld.net/;
  2. Особистий кабінет Проекту - https://cubixworld.net/cabinet;
  3. Форум Проекта - https://cubixworld.net/forum.
 4. Адміністрація має право змінити (доповнити, скоротити) перелік таких електронних ресурсів та програмного забезпечення шляхом розміщення на сайті https://cubixworld.net/ або на форумі Проекту відповідної інформації. Окреме повідомлення кожного Користувача про це не потрібне, оскільки Користувач зобов'язується постійно відстежувати зміни цієї Угоди.;
 5. Електронні ресурси та програмне забезпечення, зазначене у п. 2.3. Угоди також додатково дозволяє Користувачам отримувати новий досвід взаємодії між собою, додаткові формати ігрового процесу в комп'ютерній грі Minecraft за допомогою використання ігрового мода CubixWorld, розробленого та підтримуваного Адміністрацією(далі – додаткові можливості).
 6. На додаток до зазначених електронних ресурсів та програмного забезпечення, Користувачеві надається можливість використовувати додаткові можливості на ігрових серверах, що функціонують у рамках Проекту. При цьому Адміністрація здійснює лише інформаційне та технічне сприяння для такого використання додаткових можливостей. Платні послуги на відповідному ігровому сервері надаються третіми особами відповідно до правил та умов кожного сервера.
 7. Реєструючись на нашому сайті, ви висловлюєте згоду на отримання email-розсилок від CubixWorld, що включають інформацію про новини, акції, спеціальні пропозиції, оновлення продуктів та інші події проекту. Ви маєте право відмовитися від підписки у будь-який момент, дотримуючись інструкцій з відписки у кожному листі. Ми зобов'язуємось зберігати конфіденційність ваших даних, не надаючи їх третім особам без вашої згоди. Політика розсилок може бути змінена, і повідомлення про зміни розміщуватимуться на сайті. Продовження використання сайту після внесення змін вважається вашою згодою з оновленою політикою.

Правила Проекта

 1. Правила Проекту включають наступний перелік документів, що регулюють діяльність Проекту:
 2. Правила, розміщені за посиланням - https://cubixworld.net/rules;
 3. Правила відповідного ігрового сервера, розміщені на форумі - https://cubixworld.net/forum, включаючи правила, розміщені на сторінці відповідного сервера на форумі, а також правила щодо окремих заходів, організацій, порядку подання та розгляду скарг, оскарження покарань тощо, що стосуються цього ігрового серверу;
 4. Інші правила, розміщені на форумі Проекту та на сайті Проекту, включаючи їх основні сторінки, так і підсторінки, теми та підтеми форуму тощо.
 5. Правила Проекту діють у рамках Проекту, включаючи форум Проекту, офіційні групи Проекту в соціальних мережах, Discord, а також ігрового процесу в рамках додаткових можливостей.
 6. Правила Проекту є обов'язковими для дотримання всіма Користувачами та є невід'ємною частиною цієї Угоди.
 7. Адміністрація здійснює контроль за дотриманням правил Проекту загалом. На окремому ігровому сервері контроль за дотриманням правил Проекту здійснюють його модератори.
 8. За порушення правил Проекту, Адміністрація та модератори відповідних ігрових серверів мають право застосовувати заходи відповідальності, передбачені правилами Проекту, а також Угодою. Якщо правила Проекту передбачають інші заходи відповідальності для порушників, ніж Угода, то пріоритетне значення мають правила Проекту.
 9. Адміністрація має право в будь-який час вносити зміни до правил Проекту без обов'язкового повідомлення про це Користувача.

Права та обов'язки сторін

 1. Користувач зобов'язується:
  1. Дотримуватися положень Угоди, а також правил Проекту;
  2. Не надавати доступ іншим Користувачам до власного облікового запису, якщо це може призвести до порушення Угоди або правил Проекту. Користувач самостійно відповідає за збереження свого Акаунта, а також майна, благ, закріпленого за ним;
  3. Не купувати ігрову валюту через сторонні сайти \ джерела;
  4. Ознайомитись з Угодою до моменту її акцепту. Реєстрація Акаунту означає повне та беззастережне прийняття Користувачем умов Угоди відповідно до норм чинного законодавства України;
  5. Не рідше, ніж раз на кожні 14 днів знайомитися з умовами Угоди та правилами Проекту, а також самостійно відстежувати внесені до них зміни;
  6. Не використовувати будь-яке обладнання, пристрої, програмне забезпечення чи інші способи з метою втручання в діяльність Адміністрації в будь-якій формі в процесі надання послуг;
  7. Використовувати функціонал проекту, що надається, тільки за його прямим призначенням;
  8. Виконувати інші зобов'язання, передбачені Угодою, правилами Проекту.
 2. Користувач має право:
  1. Вимагати від Адміністрації належного виконання умов Угоди;
  2. Направляти Адміністрації пропозиції щодо покращення якості Проекту, послуг, додаткових можливостей;
  3. Здійснювати інші права, передбачені Угодою, правилами Проекту.
 3. Адміністрація зобов'язується:
  1. Якісно та в повному обсязі надавати послуги відповідно до умов Угоди;
  2. Підтримувати доступність Проекту та його належне функціонування протягом усього терміну дії Угоди, але з урахуванням можливих збоїв, технічних обмежень у роботі тощо, зазначених у Угоді;
  3. Надавати послуги методами, не забороненими чинним законодавством України.
 4. Адміністрація має право:
  1. Зупинити надання послуг у разі наявності технічних неполадок або інших поважних причин, визначених на розсуд Адміністрації;
  2. Вимагати від Користувача дотримання Угоди, правил Проекту;
  3. Застосовувати заходи відповідальності щодо Користувачів, які порушують Угоду, правила Проекту;
  4. У будь-який час змінювати оформлення Проекту, його контент, змінювати або доповнювати програмне забезпечення та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються в Проекті, будь-які серверні програми, у будь-який час з попереднім повідомленням Користувача або без нього;
  5. При необхідності надсилати Користувачеві електронною поштою та іншими доступними способами повідомлення, що стосуються Проекту;
  6. Встановлювати додаткові обмеження в рамках Проекту, а також змінювати такі обмеження у будь-який час.

Порядок набрання чинності, строк дії, зміни та припинення Угоди

 1. Угода набирає чинності з моменту прийняття її умов Користувачем – шляхом акцепту, у порядку, встановленому Угодою;
 2. Ця Угода діє невизначений термін;
 3. Будь-яка Сторона має право в односторонньому порядку відмовитися від Угоди в будь-який час;
 4. Адміністрація має право вносити будь-які зміни до цієї Угоди без надсилання попереднього повідомлення про це Користувачеві. Нова редакція цієї Угоди набирає чинності в момент її публікації на сайті (https://cubixworld.net/), якщо інше не вказано у новій редакції Угоди;
 5. Користувач вважається таким, що беззастережно прийняв умови Угоди у випадку, якщо після їх публікації на сайті (https://cubixworld.net/) (набрання чинності) він продовжує користуватися послугами в рамках Проекту.

Адміністрація має право припинити надання послуг Користувачеві з односторонньою відмовою від подальшої співпраці у випадках:

 1. порушення Користувачем умов цієї Угоди, правил Проекту;
 2. будь-яких дій Користувача, що спричинили збій у функціонуванні Проекту, окремих його частин;
 3. використання послуг Проекту в незаконних та (або) недобросовісних цілях;
 4. в інших випадках, передбачених Угодою, правилами Проекту, законодавством України.

Відповідальність. Форс мажор. Вирішення суперечок

 1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань відповідно до умов Угоди, а в частині, яка не врегульована Угодою -відповідно до чинного законодавства України.
 2. У зв'язку з використанням комп'ютерного та іншого обладнання, каналів зв'язку та/або програм для ЕОМ, що належать третім особам, при наданні послуг, Сторони погоджуються з тим, що Адміністрація не несе відповідальності за будь-які затримки, переривання, прямі та непрямі збитки або втрати, що виникають через дефекти в будь-якому електронному або механічному обладнанні та/або програмах для ЕОМ, або внаслідок інших об'єктивних технологічних причин, а також внаслідок дій або бездіяльності третіх осіб, проблем при передачі даних або з'єднанні, перебоїв в електроживленні. Адміністрація не несе відповідальності у разі неотримання Користувачем доступу до послуг Проекту, але прагне досягти результату безперебійної роботи Проекту.
 3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по цій Оферті, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, що виникли після укладання Оферти, які Сторони не могли передбачити або запобігти.
 4. До обставин непереборної сили Сторони відносять винятково такі події, які роблять виконання Стороною зобов'язань неможливим: землетруси, повені, інші стихійні лиха, пожежі, ядерні та інші промислові аварії, а також страйки, військові дії, цивільні заворушення або акти державних що перешкоджають виконанню умов Оферти. Всі інші перешкоди незалежно від їхньої природи чи характеристик непереборною силою не вважаються, за винятком тих перешкод, які спеціально будуть визнані Сторонами як спричинені дією обставин непереборної сили.
 5. Сторона, яка посилається на обставини непереборної сили, зобов'язана негайно інформувати іншу Сторону про настання та припинення подібних обставин та про їх вплив на можливість виконання відповідною Стороною зобов'язань по цій Оферті письмово.
 6. Дія непереборної сили відсуває виконання зобов'язань на строк, протягом якого має місце така дія. З припинення дії обставин непереборної сили Сторони зобов'язані негайно розпочати виконання своїх зобов'язань.
 7. У разі виникнення спорів з питань, передбачених Угодою або у зв'язку з нею, Сторони вживуть усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів.

Виняткове та авторське право. Запевнення Сторін

 1. Адміністрація є правовласником Проекту. Користувач добровільно обирає проект для отримання послуг. Користувач обізнаний, що є аналогічні проекти в мережі «Интернет» та за незгоди з Угодою, правилами Проекту, Користувач має можливість отримати послуги в рамках інших проектів – Адміністрація не примушує, не нав'язує Користувачеві послуги Проекту.
 2. Користувач не має права модифікувати (копіювати) програмне забезпечення, що використовується в рамках Проекту будь-яким чином, проводити його зворотне проектування, під яким мається на увазі декомпілювання програмного забезпечення з метою визначення структури, конструкції, концепції та методології надання послуг.
 3. Запевнення Користувача на основі Закону України:
  1. Користувач на момент акцепту Угоди досяг 18-річного віку або має повну дієздатність;
  2. Відсутні обставини, що перешкоджають Користувачеві укласти Угоду;
  3. Користувач планує використовувати послуги Проекту в законних та сумлінних цілях;
  4. Користувач використовує послуги Проекту лише для особистого користування. Користувач не може використовувати послуги Проекту або будь-який контент, що міститься в Проекті (включаючи, але не обмежуючись, контент інших користувачів, фото, дизайн, текст, графіку, зображення, відео, інформацію, логотипи, програмне забезпечення, аудіофайли та комп'ютерні коди) у зв'язку з будь-якою комерційною діяльністю, такою як реклама або нав'язування будь-якому користувачеві купівлі або продажу будь-яких продуктів або послуг, що не пропонуються Адміністрацією;
  5. Користувач запевняє Адміністрацію в тому, що він за необхідності надасть про себе достовірні персональні дані, що сприятимуть його ідентифікації як суб'єкту правовідносин. Користувач розуміє, що це запевнення обумовлене вимогами чинного законодавства України.
  6. Користувач запевняє Адміністрацію, що він повністю ознайомився з умовами Угоди, правилами Проекту та зобов'язується їх дотримуватись, а також постійно самостійно відстежувати зміни Угоди, правил Проекту.
 4. Запевнення Адміністрації виходячи із Закону України:
  1. Адміністрація не є представником правовласника комп'ютерної гри Minecraft;
  2. Адміністрація не продає (не надає ліцензії) піратські версії комп'ютерної гри Minecraft, а навпаки прямо агітує Користувачів купувати ліцензійні версії цієї гри в магазинах Windows Store, Google Play, App Store та інших аналогічних магазинах;
  3. Адміністрація не надає жодних послуг у комп'ютерній грі Minecraft. Електронні ресурси та програмне забезпечення дозволяє Користувачам отримувати новий досвід взаємодії між собою, додаткові формати ігрового процесу в комп'ютерній грі Minecraft за допомогою використання ігрового моди CubixWorld, розробленого та підтримуваного Адміністрацією.

Відмова від гарантій

 1. Проект надається за принципом «як є», тобто без гарантій якості та придатності для будь-яких явних або певних цілей конкретного Користувача (Користувачів).
 2. Адміністрація не гарантує, що Проект працюватиме безперервно та безпомилково. Адміністрація має право (і це є істотною умовою надання послуг) без пояснення причин відмовити у доступі всім Користувачам або будь-якому з них на час або назавжди, видалити будь-яку інформацію або будь-який контент, розміщений Користувачем у рамках Проекту.
 3. Адміністрація не гарантує та не несе відповідальності за точність, актуальність, нешкідливість та достовірність інформації, розміщеної на сторонніх інтернет-ресурсах, посилання на які розміщуються в рамках Проекту. При переході за вказаними посиланнями Користувач усвідомлює, що діє виключно на свій страх та ризик.
 4. Користувач підтверджує, що він використовує послуги Проекту на свій страх і ризик і розуміє, що Адміністрація не відповідає за сторонні інтернет-ресурси, програмне забезпечення, які пов'язані або можуть бути пов'язані з Проектом на даний момент або в майбутньому.
 5. Адміністрація не гарантує, що будь-яка інформація, розміщена користувачами в рамках Проекту, відповідатиме критеріям достовірності, точності та актуальності. Адміністрація не гарантує, що інформація, що розміщується іншими користувачами, не може заподіяти Користувачеві моральну шкоду, шкоду здоров'ю або збитки.

Підтримка Проекту

 1. Будь-який Користувач має можливість здійснити підтримку Проекту.
 2. Перерахування коштів на підтримку вважається донатом, який може бути використаний Адміністрацією для підтримки та розвитку Проекту.
 3. Користувач усвідомлює та розуміє, що оскільки цілі донату передбачають використання донату для підтримки та розвитку Проекту в даний момент, а також на підтримку та розвиток Проекту в майбутньому, то надання звіту про використання отриманих коштів, отриманих від конкретного Користувача, не надається. можливим.
 4. Здійснюючи таку підтримку Проекту, Користувач усвідомлює, що донат є незворотним.
 5. Адміністрація залишає за собою право надати на власний розсуд персональні бонуси для Користувачів, які здійснили підтримку Проекту.

Заключні положення

 1. Користувач не має права передавати (поступатися) будь-якій третій стороні свої права та/або обов'язки за цією Угодою без письмової згоди Адміністрації.
 2. У разі якщо будь-яка з умов та/або положень цієї Угоди та (або) правил Проекту буде визнана недійсною, то це не спричинить недійсність інших її умов/положень та цієї Угоди, правил Проекту та їх виконання в цілому, як якби така умова ніколи не була частиною Угоди, правил Проекту.
 3. Справжня Оферта, складена українською мовою.
 4. Контактні дані:
  ФОП Ткачук Валерій Олегович
  e-Mail: [email protected]
Безкоштовні бонуси
Безкоштовні бонуси
Отримуй щоденні бонуси!
ОТРИМАТИ
Рюкзак з бонусами в Майнкрафт
Моніторинг серверів
Моніторинг
Поточний онлайн:
Денний рекорд:
Абсолют рекорд:
Статистика онлайна
Соціальні мережі
Соціальні мережі
Домашняя страница Головна форум Форум
Навигация Навігація
Авторизация Авторизація